Søgeord
Region
Kommune
Stillinger
 

Trællerupskolen søger:
Tornemark Dagskole søger:
Skibet Skole søger:

 

 

BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK SKOLE

MEDARBEJDERE

Behandlingsstederne Søbæk Jyderup søger:

 • 1 uddannet ”handy” pædagog, der kan lide at skrue på en knallert og dyrke sport, til vores kollegie
 • 1 sproglærer til Søbæk Skole - Jyderup, mellemtrin og overbygning
 • Vikarer til skole og bosteder


Alle stillinger er til besættelse snarest muligt.

Hvem er vi:
Behandlingsstederne Søbæk består af flere Skole- og Døgntilbud målrettet børn og unge med specialpædagogiske behov som af forskellige årsager ikke kan fungere i almene sammenhænge. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge.

Læs om vore tilbud på www.søbækskole.dk.

Ansatte på opholds- & bostederne skal forvente at blive skemalagt eftermiddag, aften samt visse weekends. Ansatte lærere på skolen arbejder fortrinsvis i skoletiden 8-16.

Personlige kvalifikationer
Vi forventer:

 • At du som pædagog/lærer er fagligt ”up to date” og sammen med kolleger i teamsamarbejde arbejder anerkendende og løsningsfokuseret på at skabe relation til de unge.
 • At du har en god personlighed og forstår betydningen af relationsarbejde, og at du selvstændigt tager initiativer.
 • At du kan ”komme ind under huden” på de børn og unge, vi har ansvar for, og kan finde løsninger og se udviklingsmuligheder.
 • At du betragter og vægter forældresamarbejde og samarbejde med henvisende myndigheder som noget centralt og væsentligt.
 • At du arbejder løsningsfokuseret, kan formulere dig skriftligt, kan udvikle og bearbejde pædagogiske udviklingsplaner og statusredegørelser.
 • At du er tydelig, markant og arbejder anerkendende og løsningsfokuseret, og at du har en humoristisk tilgang til arbejdet.
 • At du kan arbejde selvstændigt og selv strukturere din hverdag.
 • At du som person er fagligt engageret og velforberedt, og at du er udadvendt, besidder humor og handlekraft.


Ønsker du at vide mere om stillingerne, eller ønsker du at søge, så kontakt Annette Filthuth på telefon 5121 3053 eller på mail annette@remove-this.soebaek.dk.

Post Box 119, 4450 Jyderup.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Søbæk skole - Erhvervsskolen Søbæk - Autismecenter Søbæk
Opholdsstederne Søbæk & Botilbud Søbækkollegiet
Søbæksparken 10
4450 Jyderup

Tlf. 59 24 83 00 – 51 21 30 50
Mail: Filler@remove-this.filler.dk, www.søbækskole.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at stillingsannoncen blev set på skolejobs.dk