Søgeord
Region
Kommune
Stillinger
 

Trællerupskolen søger:
Tornemark Dagskole søger:
Skibet Skole søger:

 

 

TØNDER UNGDOMSSKOLE

UNGDOMSSKOLEKOORDINATOR

Kan du gå nye veje??

Tønder Ungdomsskole står lige midt imellem kommunens almindelige skoler og de unges fritid.

Vi spiller fortsat en vigtig rolle i at lave spændende og udviklende fritidsaktiviteter for unge mellem 10 og 18 år i Tønder Kommune, men tidens udfordringer gør også, at vi står overfor nogle helt andre opgaver i kommunen.

Til dette søger vi fem medarbejdere - der KAN, TØR og VIL gå nye veje.

I vores nye team spiller du en central rolle i arbejdet med at planlægge, koordinere og evt. afholde:

 • almindelige fritidsaktiviteter for målgruppen om aftenen, i weekends og i ferierne
 • indsatser, der viderefører skolernes store inklusionsarbejde, så unge med særlige behov også støttes og udvikles i et aktivt fritidsliv
 • aktiviteter og forløb, der sammen med f.eks. ungdomsuddannelserne fastholder unge i deres uddannelse - eller motiverer dem til at påbegynde den
 • kriminalpræventive indsatser, der både omhandler forebyggende aktiviteter, men også indsatser omkring unge, hvor risikovillig eller kriminel adfærd allerede er tilstede
 • forløb i folkeskolernes understøttende undervisning, som medvirker til at udvikle elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer


Vi forventer, at du:

 • er parat til tæt team-arbejde
 • er skarp på dine egne styrker – og bevidst om dine svagheder
 • er motiveret for netværks-deltagelse
 • har erfaring med målgruppen - på den ene eller anden måde
 • har erfaring med nogle af vores samarbejdspartnere (skoler, erhvervslivet, forvaltninger, foreninger, politiet)
 • kan bidrage med løsninger ifm med ovennævnte opgaveområder
 • er vant til at lege


Du forventes IKKE at kunne "det hele" - men vi VED du kan en MASSE! På den måde vil teamet samlet kunne løse opgaverne i tæt samarbejde med ungdomsskoleledelsen.

Vi kender ikke din faglige baggrund. Måske har du arbejdet som socialrådgiver, lærer, murer, vejleder eller noget helt andet – men du brænder for arbejdet med børn og unge mennesker – og du ved ”hvad det handler om”!

Du får ansættelse i Tønder Ungdomsskole - med tjenestested efter aftale, og ansættelsen sker med udgangspunkt i uddannelsesforbundets overenskomst.
Dine arbejdstider vil være meget varierende og du skal have kørekort til mindst B – og du bliver nødt til at kunne stille egen bil til rådighed mod befordringsgodtgørelse.

Hvis du har spørgsmål, inden du sender din ansøgning, kan du kontakte viceungdomsskoleinspektør Esben Lind tlf. 20 14 02 53, eller ungdomsskoleinspektør Mikkel Brander tlf. 29 45 00 07.

Når du indtaster dine oplysninger i ansøgningsformularen, vil du blive præsenteret for syv kompetencer, hvor vi vil bede dig vælge de tre kompetencer, som du synes du er stærkest i.

Se mere om ungdomsskolen på vores hjemmeside

Vi holder de første ansættelsessamtaler den 20., 21., og 22. januar 2015. Anden samtalerunde finder sted efter aftale – og du vil i den forbindelse skulle udarbejde en personprofil i samarbejde med kommunens HR-adfdeling. 

Vi indhenter børneattest.

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via linket herunder.

Ansøgningsfrist: 13. januar 2015 12:00

SEND ANSØGNING

Skriv venligst i din ansøgning, at stillingsannoncen blev set på skolejobs.dk